WNBA

水星

完场

83-72

飞翼

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看飞翼vs水星高清直播! 88直播为您提供飞翼对阵水星直播地址, 飞翼直播和水星直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入88直播首页即可获取最新直播信号。 喜欢看飞翼VS水星比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 88直播,免费看7*24小时WNBA滚动直播。

赛事分类: WNBA
球队名称: 飞翼 vs 水星
比赛时间:2022年06月26日 08:00
赛事信息:本场包含了飞翼vs水星直播信息,88直播将对本场进行视频直播。
日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/06/18

WNBA

菲尼克斯水星

88-93

39-53

达拉斯飞翼

5

169.5

2022/05/20

WNBA

达拉斯飞翼

94-84

44-41

菲尼克斯水星

4.5

161.5

2021/06/12

WNBA

达拉斯飞翼

77-59

40-33

菲尼克斯水星

3

164.5

2021/06/09

WNBA

达拉斯飞翼

85-81

42-35

菲尼克斯水星

1

168

2021/05/30

WNBA

菲尼克斯水星

89-85

44-37

达拉斯飞翼

1.5

167.5

2020/08/17

WNBA

达拉斯飞翼

95-89

44-44

菲尼克斯水星

10

165

2020/08/11

WNBA

菲尼克斯水星

91-79

44-38

达拉斯飞翼

-5.5

166.5

2019/08/11

WNBA

达拉斯飞翼

80-77

40-46

菲尼克斯水星

9.5

145.5

2019/07/21

WNBA

菲尼克斯水星

70-66

36-32

达拉斯飞翼

-1

145.5

2019/07/18

WNBA

达拉斯飞翼

64-69

34-31

菲尼克斯水星

8

146.5

2019/06/21

WNBA

菲尼克斯水星

54-69

27-33

达拉斯飞翼

-6

147.5

2018/08/22

WNBA

达拉斯飞翼

83-101

49-53

菲尼克斯水星

7.5

175.5

2018/07/11

WNBA

菲尼克斯水星

61-86

31-45

达拉斯飞翼

1.5

168.5

2018/06/13

WNBA

菲尼克斯水星

75-72

37-40

达拉斯飞翼

2

172

2018/05/19

WNBA

达拉斯飞翼

78-86

42-44

菲尼克斯水星

5

166.5

2017/08/11

WNBA

菲尼克斯水星

101-100

49-54

达拉斯飞翼

2.5

171.5

2017/05/28

WNBA

达拉斯飞翼

65-107

36-46

菲尼克斯水星

5.5

156

2017/05/15

WNBA

达拉斯飞翼

68-58

32-34

菲尼克斯水星

8

165.5

2016/08/27

WNBA

达拉斯飞翼

72-98

42-52

菲尼克斯水星

6.5

171.5

2016/07/06

WNBA

菲尼克斯水星

74-77

42-40

达拉斯飞翼

1.5

178.5

2016/06/22

WNBA

菲尼克斯水星

90-100

44-48

达拉斯飞翼

-2.5

169.5

2016/06/19

WNBA

达拉斯飞翼

117-111

42-48

菲尼克斯水星

7.5

174.5

2015/09/20

WNBA

菲尼克斯水星

91-67

41-31

达拉斯飞翼

-4

149

2015/09/18

WNBA

达拉斯飞翼

55-88

22-52

菲尼克斯水星

7

148.5

2015/09/14

WNBA

菲尼克斯水星

87-91

49-40

达拉斯飞翼

3.5

149.5

2015/08/19

WNBA

菲尼克斯水星

59-74

25-35

达拉斯飞翼

-4.5

151.5

2015/08/05

WNBA

达拉斯飞翼

84-87

42-38

菲尼克斯水星

8

151.5

2015/07/31

WNBA

菲尼克斯水星

78-66

31-40

达拉斯飞翼

-2

153

2015/07/03

WNBA

达拉斯飞翼

55-86

29-47

菲尼克斯水星

7.5

149.5

2014/06/30

WNBA

菲尼克斯水星

80-77

31-37

达拉斯飞翼

-4.5

165

飞翼

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/06/24

WNBA

印第安纳狂热

68-94

38-55

达拉斯飞翼

8

166.5

2022/06/22

WNBA

达拉斯飞翼

75-80

40-51

亚特兰大梦想

-5

163.5

2022/06/20

WNBA

洛杉矶火花

82-92

45-50

达拉斯飞翼

4

164.5

2022/06/18

WNBA

菲尼克斯水星

88-93

39-53

达拉斯飞翼

5

169.5

2022/06/16

WNBA

拉斯维加斯王牌

92-84

35-44

达拉斯飞翼

-8

171.5

2022/06/13

WNBA

西雅图风暴

84-79

39-38

达拉斯飞翼

-4

159.5

2022/06/11

WNBA

西雅图风暴

89-88

42-41

达拉斯飞翼

-2.5

158.5

2022/06/06

WNBA

达拉斯飞翼

78-84

38-40

拉斯维加斯王牌

5

167.5

2022/06/04

WNBA

达拉斯飞翼

68-51

31-27

西雅图风暴

7

162.5

2022/06/01

WNBA

达拉斯飞翼

91-93

40-52

洛杉矶火花

3

165.5

2022/05/27

WNBA

达拉斯飞翼

68-99

35-47

康涅狄克太阳

7.5

160

2022/05/25

WNBA

达拉斯飞翼

85-77

27-39

康涅狄克太阳

8.5

158.5

2022/05/22

WNBA

明尼苏达山猫

78-94

45-43

达拉斯飞翼

5

164

2022/05/20

WNBA

达拉斯飞翼

94-84

44-41

菲尼克斯水星

4.5

161.5

2022/05/18

WNBA

华盛顿神秘人

84-68

37-34

达拉斯飞翼

-1.5

162

2022/05/16

WNBA

达拉斯飞翼

81-71

39-37

纽约自由人

-1.5

162.5

2022/05/14

WNBA

达拉斯飞翼

94-86

41-44

华盛顿神秘人

8

157

2022/05/08

WNBA

亚特兰大梦想

66-59

39-35

达拉斯飞翼

7

160.5

2022/05/03

WNBA

印第安纳狂热

89-101

48-49

达拉斯飞翼

4.5

157.5

2022/04/26

WNBA

达拉斯飞翼

92-77

50-38

芝加哥天空

3.5

159.5

2021/09/24

WNBA

达拉斯飞翼

64-81

29-44

芝加哥天空

4.5

164.5

2021/09/20

WNBA

洛杉矶火花

84-87

41-44

达拉斯飞翼

4.5

149.5

2021/09/14

WNBA

达拉斯飞翼

75-85

45-36

拉斯维加斯王牌

9.5

159.5

2021/09/12

WNBA

纽约自由人

76-77

41-40

达拉斯飞翼

4.5

159.5

2021/09/08

WNBA

康涅狄克太阳

83-56

48-25

达拉斯飞翼

-8.5

151.5

2021/09/06

WNBA

亚特兰大梦想

69-64

32-32

达拉斯飞翼

6.5

156.5

2021/09/03

WNBA

亚特兰大梦想

68-72

31-36

达拉斯飞翼

6.5

168.5

2021/08/29

WNBA

达拉斯飞翼

75-76

35-19

华盛顿神秘人

3

161.5

2021/08/27

WNBA

达拉斯飞翼

82-77

34-43

华盛顿神秘人

2

162.5

2021/08/21

WNBA

印第安纳狂热

83-81

45-48

达拉斯飞翼

7.5

160.5

水星

日期/赛事 客队 比分 主队 让分 总分

2022/06/24

WNBA

菲尼克斯水星

88-100

48-60

明尼苏达山猫

-1

165.5

2022/06/22

WNBA

明尼苏达山猫

84-71

36-40

菲尼克斯水星

5

166.5

2022/06/18

WNBA

菲尼克斯水星

88-93

39-53

达拉斯飞翼

5

169.5

2022/06/16

WNBA

菲尼克斯水星

93-80

53-36

印第安纳狂热

1

168

2022/06/15

WNBA

菲尼克斯水星

65-83

34-44

华盛顿神秘人

7

164.5

2022/06/13

WNBA

菲尼克斯水星

99-90

38-39

华盛顿神秘人

8

160.5

2022/06/11

WNBA

亚特兰大梦想

88-90

36-38

菲尼克斯水星

3

155.5

2022/06/06

WNBA

洛杉矶火花

74-81

40-43

菲尼克斯水星

1

169.5

2022/06/04

WNBA

康涅狄克太阳

92-88

42-45

菲尼克斯水星

-5.5

162

2022/06/01

WNBA

菲尼克斯水星

70-73

28-35

芝加哥天空

9

163

2022/05/29

WNBA

菲尼克斯水星

54-81

23-50

亚特兰大梦想

-1

163.5

2022/05/26

WNBA

菲尼克斯水星

94-99

45-56

洛杉矶火花

-2.5

164

2022/05/22

WNBA

菲尼克斯水星

80-100

42-44

拉斯维加斯王牌

7

167

2022/05/20

WNBA

达拉斯飞翼

94-84

44-41

菲尼克斯水星

4.5

161.5

2022/05/18

WNBA

菲尼克斯水星

74-86

43-39

拉斯维加斯王牌

8

171.5

2022/05/15

WNBA

菲尼克斯水星

69-64

34-32

西雅图风暴

-2.5

163.5

2022/05/12

WNBA

西雅图风暴

77-97

31-39

菲尼克斯水星

-4

161

2022/05/07

WNBA

拉斯维加斯王牌

106-88

54-32

菲尼克斯水星

-2

172

2022/04/29

WNBA

西雅图风暴

82-78

37-35

菲尼克斯水星

-1.5

155.5

2021/10/18

WNBA

菲尼克斯水星

74-80

44-37

芝加哥天空

4

164.5

2021/10/16

WNBA

菲尼克斯水星

50-86

24-46

芝加哥天空

3

167

2021/10/14

WNBA

芝加哥天空

86-91

40-40

菲尼克斯水星

4

168.5

2021/10/11

WNBA

芝加哥天空

91-77

46-35

菲尼克斯水星

3.5

166.5

2021/10/09

WNBA

菲尼克斯水星

87-84

44-42

拉斯维加斯王牌

5.5

169.5

2021/10/07

WNBA

拉斯维加斯王牌

93-76

49-46

菲尼克斯水星

-1.5

171.5

2021/10/04

WNBA

拉斯维加斯王牌

60-87

31-46

菲尼克斯水星

-1.5

171

2021/10/01

WNBA

菲尼克斯水星

117-91

68-52

拉斯维加斯王牌

6

170.5

2021/09/29

WNBA

菲尼克斯水星

90-96

49-52

拉斯维加斯王牌

5.5

170.5

2021/09/27

WNBA

菲尼克斯水星

85-80

32-35

西雅图风暴

-3

163.5

2021/09/24

WNBA

纽约自由人

82-83

41-37

菲尼克斯水星

9

163.5

刷新 顶部